A nyugati gyógyításban, és gyógyszerkészítésben nagy szerepet játszott Rockefeller.

A milliárdos Rockefeller, már abban az időben is uralta a vegyipari ágazatot. Az akkori milliárdos barátjával, és üzlettársával Carnegievel, az emberek betegségeiben új lehetőséget láttak meg.

Azokban az időkben az orvostudomány még nem volt olyan fejlett, mint napjainkban. Az emberek ki voltak téve mindenféle betegségnek, fertőzésnek, járványoknak, amelyeket baktériumok, és vírusok okoztak. A gyógyszerkészítés ekkor még csak kísérleti stádiumban volt. A kezdetleges pirulákhoz nem juthatott hozzá mindenki.

Milliárdos barátaink szétnéztek a világban, és elég sok beteg embert, és halált láttak. A rossz élmények kapcsán a két jó barát úgy döntött, hogy ezt tovább így nem szabad az emberiséggel folytatni, ezért Rockefeller, és Carnegie. Közös véleményen voltak, hogy az orvostudományt, és egyetemeket fogják támogatni a kísérletek előmenetele érdekében. Előfordult, hogy némelyik egyetem nem fogadta el az ajánlatot, és ezek később bedőltek. Rockefellerék terve sikeresnek bizonyult, mert azok az egyetemek, és kísérletet végző orvosi intézmények, akik elfogadták ajánlatukat, megalapozták a modern gyógyszergyártás tudományos alapokon nyugvó jövőjét. A pirulák puszta előállítása is nagy hasznot hozott, de a gyártás, és az eladási ár között is óriási különbség volt.

Rockefellerék az összeget beszorozták a világon lévő betegek számával, és horribilis összeget kaptak, amely utána a gyakorlatba többszörös milliárdossá tette őket.

Voltak olyan egyetemek, és kutató intézetek, amelyek a hagyományos gyógykezelésnél maradtak, kiestek az állami támogatásból, és csődbe mentek. Majd Rockefeller egy olyan monopolhelyzetet alakított ki, amelyben ő diktálta az intézmények felé az új koncepciót, amelyben a vegyi készítmények garmadája sorakozott fel.

Az 1910-es évek elejére az új gyógyszerek már ki voltak dolgozva, amelyek fontos, és alapvető szerepet játszanak a modern gyógyszergyártásban.

(paramoral.eu)