Anglia történelmét öleli fel a Historia rerum Anglicarum, amiben rengeteg vámpírtörténet található.vd1136-ban született William of Newburgh. A Yorkshireben élő, angolszász származású, Ágostoni kanonok, és krónikás, historikus teológiát, irodalmat, valamint történelmet tanult. A leghíresebb műve a Historia rerum Anglicarum, avagy Historia de rebus anglicis (History of English Affairs vagyis Angol ügyek/afférok történelme) volt, amiben rengeteg vámpírtörténet található, ugyanis a krónikás rajongott a témáért.

A Historia rerum Anglicarum Anglia történelméről szól. A mű 1066-tól kezdődik és 1198-ig, azaz az író haláláig tart. Az öt kötetes mű első része 1066. és az 1154. közötti időszakot öleli fel. A második II. Henrik király uralkodásáról szól 1174-ig. A harmadik az 1175-től 1189-ig, tehát Henrik halálig történt eseményeket tartalmazza. A negyedik és az ötödik kötet 1194-től és 1198-ig.

A mai tudósok szerint a krónikás alapította meg a történelmi kritikát. Az író hitt a vámpírokban, és a természetfeletti világban. A művéből látszik a rajongás, hiszen olyan magával ragadó alkotásról van szó, ami olyan elbeszéléseket tartalmaz, amik mai szemmel is élvezhetők.

William of NewburghA kötetekből megismerhetjük a XI.-XII. századi életet, valamint azt, hogy miben hittek az akkor élő emberek. A történetek elsősorban olyan szereplőkről szólnak, akiknek a lelke visszajár a másvilágról, azaz vámpírok, szellemek és démonok. A krónikákban szereplő vámpírok nappal alvó, éjjel garázdálkodó, csúf lények, akik hamuvá válva halnak meg, ha megkarózzák őket.

Newburgh minden története hiteles forrásból származik, ugyanis azokat szemtanúk mesélték el az írónak. Az első kötetben olyan történet található, amelyben egy elhunyt férfi visszatér Buckinghamshirebe, hogy terrorizálja a feleségét. A vámpír később a családját és a szomszédokat is zaklatja. Ennek a helyi lelkész vet véget, aki a sírhoz kötözi a lényt.

Habár a történészek elismerik Newburgh munkásságát, mégis arra figyelmeztetnek, hogy senki se vegye biztosra az olvasottakat, mert a történetekben pontatlanságok, bizonytalanságok találhatók, valamint még mindig nincs bizonyíték arra, hogy a természetfeletti világ létezik.

Newburgh alkotását a londoni British Libraryben őrzik, de az interneten bele lehet olvasni az angol nyelvű történetekbe, amiknek nincs magyar fordítása.

(Forrás: noiportal.hu)