A kutatók nem tartják elképzelhetetlennek az időutazást, de egyelőre egyik teóriát sem sikerült átültetniük a valóságba.timetravelEinstein általános relativitási elmélete: Az általános relativitás elmélet szerint a testek meggörbítik a tér-időt, ami befolyásolja a testek mozgását. Ezt a hatást nevezzük gravitációnak, ami nem eredményez időutazást, de létrehozhat olyan jelenségeket, amelyek időutazáshoz vezethetnek.

Fekete lyukak: A fizikusok szerint két egymás körül keringő fekete lyuk meghajlítja a téridőt, majd egyesülnek, ami hatalmas energiát bocsát ki, a téridő pedig fodrozódással továbbterjed. Ezzel az elmélettel a probléma az, hogy a tudósok jelenleg nem tudnak olyan űrhajót építeni, ami átjutna a fekete lyukon. Emellett az is gond, hogy senki sem tudja, hogy mi van a fekete lyuk eseményhorizontján túl.

Féregjáratok: Habár még soha nem találtak féreglyukakat, a fizikusok mégis úgy gondolják, hogy ezek létezhetnek. Abban az esetben, ha vannak féreglyukak, akkor az időutazás is lehetséges. Elméletileg a féregjáratok csak rövid időre jönnek létre a térben és az időben, ha pedig valaki bejutna egy ilyen lyukba, akkor a világegyetem egy másik részébe utazhatna.

Kozmikus húrok: A tudományos elképzelés szerint a kozmikus húrok nagy mennyiségű tömeget tartalmaznak, körülöttük pedig meggörbülhet a tér-idő. Ezek a húrok vég nélküli hurkokban léteznek, egymással párhuzamosak, és olyan erősen, különleges formában hajlítják meg a tér-időt, hogy elméletileg ezáltal létrejöhetne az időutazás.

Nagyapa paradoxon: Mi lenne, ha visszamennél a múltba, és megölnéd az apai nagyapádat, még az előtt, hogy találkozott volna a nagymamáddal? Ebben az esetben az apád nem született volna meg, tehát te sem lennél, így aligha mehetnél vissza a múltba, hogy megöld a nagyapádat. Ez a nagypapa-paradoxon.

Tim C. Ralph fotonokkal szimulálta a kvantum részecskék időutazását. A professzor megmutatta, hogy egy foton áthatolhat egy szimulált féreglyukon, majd kölcsönhatásba léphet a régebbi önmagával, ami során visszamehet az időben, hogy bekapcsolja az őt létrehozó szerkezetet.

A fénynél is sebesebben: A fénynél semmi sem gyorsabb, ám elméletileg, ha egy űrhajót felgyorsítanának a fény sebességére, akkor lehetséges lehetne az, hogy előre, csakis előre, utazzunk az időben.

Ha sikerülne egy olyan űrhajót építeni, ami elegendő üzemanyagot vinne magával ahhoz, hogy elérje a fénysebesség 99,99 százalékát, még akkor is 6 évig tartana, hogy eléggé felgyorsuljon.

Tipler henger: 1976-ban Frank Tipler megalkotta azt az időkép tervrajzot, ami egy nagy tömegű és végtelen hosszúságú, gyorsan forgó henger, ami elméletileg úgy deformálná a Világegyetem téridőszövetét, hogy abban időhurkok jöhetnének létre.

Ennek az elméletnek a bizonyítása csak akkor történhetne meg, ha a tudósok találnának egy anyagot, ami a Nap tömegének a tízszerese, majd ezt egy nagyon sűrű, vékony hengerbe feltekernék. Ezt követően a hengernek néhány milliárd fordulat/perc sebességgel kellene fordulnia. Ha egy űrhajót felszerelnének egy ilyen hengerrel, akkor elméletileg képes lehetne az időutazásra.

Időgépek: Einstein relativitáselmélete tanulmányozása során a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy valójában nem létezik olyan olyan fizikai törvény, ami sérti az időutazás lehetőségét. Abban az esetben, ha a téridőt meggörbítő tömeget forgásba hoznák, és elég nagy ez a tömeg, valamint a tudósok képesek gyorsan forgatni, akkor maga köré csavarhatja a téridőt.

Amennyiben ez valóban bekövetkezne, akkor az azt jelentené, hogy az idő többé nem egy végtelen egyenes mentén haladna a múltból a jelenbe, hanem felcsavarodva önmagába záródna, ami lehetővé tenné a benne való időutazást.

(Forrás: noiportal.hu)