Érdemes meghallgatniuk az unokáknak az idősebb korosztály bölcsességeit!grandpaSok unoka csak legyint, ha a nagymamája vagy a nagypapája tanáccsal látja el, hiszen mit tudhatnak ők a mai korról. Ez a hozzáállás nagyon rossz, hiszen a régi bölcsességek még ma is megállják a helyüket, főleg a szerelemben.

Lássuk, a nagypapák milyen szerelmi tanácsot adnak a fiúunokáknak!

Ha tüzes leányra vágyól, aki alatt kiég a gyöp ha reá ül, ne hidd, hogy az ilyen, akit nyaggathatsz nyakló nélkül! A forróvérű leány belebetegszik ha csak nyaggatják. Ameddig nincs teljes bizalma, vagy fél a gyerektől, nem enged meg neked annyi mindent mint a hűvösebb vérű, vagy simogatásra, gyúrásra nyugalmat lelő nőszemély.

Mosakodj alaposan! Ne bűzölögjön pofád, lábad, alfeled! A büdös legényre azt mondják: rohadt répa.

Ha leány veled szerelembe esvén megadja magát, úgy térdelj elébe, mintha imádkoznál. Mert istenek teremtő műhelye az ő teste!

Ne csábíts leányt szórakozásra! Ha csábításból szerelmet hazudozol, boldogasszony átka ront meg, mintha gyújtogatnál!

A leány után koslató férfi mutatkozzék a lányos háznál! Kéredzkedjék be, ha már biztosra veszik, hogy egymásnak valók volnának. Ez jó út, az alapos ismeretség útja.

Közeledj a leányhoz, de ne lüttyőn, ne málén, ne is kakaskodva, hanem szép szerrel. Méltasd szép orcáját, szeme ragyogását, kecses járását, hanga csöngését. Keresd egyedüllétében, úgy szólítsd meg. Közönséges szóbeszédből kerekíts az ő dicséretére.

grandpa2 Szeretkezésben mindent szabad, ami a feleknek megfelel. Ne tukmálj szerelembéli társadra ötletet, amitől ő fanyalog! Semmit se művelj, amiről tudod, hogy egyiketeknek vagy másikatoknak nem jó, de ne zárkózz el semmitől, amiről még nem tudod, gyönyört okoz-e vagy sem. Figyeld szerelembéli társad óhajait, tapasztald meg, mire zsong, mire nem. A férfi, ha nem önmaga kéjét keresi, hanem ha kéjt akar okozni, örömöt, gyönyört, a nő gyönyörén át nyeri el önmagának a legszebbet. Mert az visszahat rá a lélek szárnysuhogásával.

Szeretkezés után a férfi kecmeregjék föl és kedveskedjék itallal. Ez ősi szokás. Végezetül is mosakodjatok meg, külön-külön, vagy együtt, mert az is kéj lehet, öröm, boldogság. A férfi jól teszi, ha heréit hideg vízben mossa. Azoknak hideg kell, azért teremtettek csüngőre. A férfi így tovább férfi, s az jó, mert a vágy holtig kísért.

Ne vedd szájadra oktalanul, úton útfélen a szeretkezés szavait, de a szerelmesek egymás között nevezzenek mindent nevén. Az érzelem számít, akiknek a szeretkezés nem vétek, azoknak szépek a hozzá való szavak.

Torkold le anyádat, ha feleséged ellen lázit! Nem anyádnak, nem apádnak házasodsz! Azt mondják: házasodik. A férfi elmegy apjától-anyjától saját nőstényéhez, hogy avval családot alapítson.

Ha asszonyt viszel, vidd vele gyerekeit is, mert aki gyerekes asszonyt szeret, az gyerekestül, kölyköstül-verebestül szereti őt. Ha így nem szereti, meg nem így szereti, nem szereti sehogyan sem, csak kívánja!

A férfi holtáig udvarolja körül a nőt, és ha az kegyes volt hozzá, kedveskedjék neki ajándékkal.

A szerelem nem csak ifiú népek jussa, öregeké is! Szeress, szerelmeskedj, szeretkezz! Mert istenektől van ez, az élet továbbviteléért. Ha szépen szerettél, szerelmeskedtél, szeretkeztél, leend mi agg korodban lelkedet melengeti és boldog leendesz avval, ki boldogsághoz segített.

(Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu)