Minden ember tökéletes kapcsolatra vágyik, olyan társra, aki mellett átélheti saját teljességét is, az EGÉSZ-séget.

Titkon, szinte valamennyi törekvésünk hátterében lélektársunk keresése áll, akár bevalljuk magunknak, akár nem. A lélek ugyanis magában őrzi a születés előtti teljesség, boldog egység élményét. Társra van szükségünk az életben is, ahhoz, hogy egységet teremtsünk.

Spirituális szinten minden lélek birtokában van annak a tudásnak, ami elvezetheti őt másik feléhez, rohanó világunkban azonban mégis sokan elvétik vagy elfelejtik a hozzá vezető utat, és beleolvadnak az élet felületes áramába. De az őrzők tudják, hogy a legnagyobb csoda a lélektárssal történő összeolvadás.

Az ezoterika szerint nagyon is tudatos döntéseink eredménye az, hogy végül rátalálunk-e arra a lélekre, aki minket keres.

Nyitottnak kell lennünk a spiritualitásra, melynek alapgondolata, hogy a világ nem mechanikus gépezet, hanem egy egységes rendszer, amiben minden egyed saját létezésének túlmutató értelme. Az ember pedig nem puszta ösztönlény, nem egy biorobot, hanem lelki entitás, aki képes összekapcsolódni szeretetben, elfogadásban más emberekkel, és többé válni önmagánál.

Lelki fejlettségi szintünk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megtaláljuk a lélektársunkat. Bár az életünk folyamatos fejlődés, változás, a spiritualitás 3 fokozatot különböztet meg, melyek lélektársunk mellett elvezetnek a tökéletes boldogsághoz.

A legelső szakasz a testi gyönyör foka:
Sokan elfelejtettük, hogy mi is a testünk igazi szerepe, rendeltetése. A test ugyanis a lélek temploma, ezért fontos, hogy épségét megőrizzük, hogy lelkünk is ép lehessen. Platón elképzelését, miszerint a testi vágy a kiegészülés vágyával azonos, támogatja az ezoterika is.

Ha valaki egy szép testhez vonzódik, akkor valójában nem a testet, hanem a szépséget kísérli meg birtokba venni a szeretkezéssel. Ilyenkor a test csak eszköz, mert az ember lelki értelemben ekkor még fejletlen, és csak a szexualitáson keresztül képes kapcsolódni.

Nagyon sokan élnek napjainkban a lelki fejlettségnek ezen a szintjén. Ezt nem szabad lebecsülni, hiszen ez az első lépés. Érdemes meghallgatnod tested szavát, megfigyelni, kihez vonzódik. Tanuld meg szeretni, élvezni saját testedet, hogy a későbbiekben ne gátja, hanem kapuja legyen lelked fejlődésének.

A lelki örömök kapuja
Ha átadtad magad a testi gyönyörüknek, akkor hamarosan a lelked is könnyebben kinyílik társad számára. Számtalan uralkodót ismerünk, aki kifecsegte titkait szeretőjének, mert a lélek a test erejével szemben gyenge és ártatlan. Ez a gyengeség nem jelent rosszat. Sőt!

Ez már az egymásra találás öröme, egymás karjaiban, miközben feltárulnak őszintén a lelki dimenziók, a testiség pedig képletessé válik.

Az összetartozás, egylényegűség érzését ugyanis nem a testi kapcsolat adja, hanem az a bizalom és érzelmi rezonancia, ami a két ember belső világa között feszül. Érzik egymás bánatát, örömét. Ez a lelki fejlődés második stádiuma. Ez a mai társadalomban ritka kincs, hiszen a felgyorsult jelen nem hagy elég időt az ilyen mélységek kialakulására.

Végül, de nem utolsó sorban következik a szellemi belátás kapuja:
Ez az a szint, amikor megszűnik a társfüggőség, és szabaddá válik a szerelem, azaz a boldogságmegélése akkor is lehetséges, ha nem fojtják meg szeretetükkel egymást a társak. Ebben a szakaszban mindkét fél esetében az adok dominál a kapok helyett, és a boldogság kiteljesedik.

Másokban is könnyebben felfedezik a szeretetre méltót, de ez hűségüket nem veszélyezteti. A mindenség szeretetéből nem következik a másik fél elhagyása. De a 3. szintet elérő duálpárok már nem társfüggők, szabadon akarnak adni a társuknak és a világnak. Tökéletesen szolgálják egymás boldogságát, anélkül, hogy bármiben is hiányt szenvednének.

A legtöbbeknek kevés egyetlen életidő mindhárom út bejárására, és napjainkban egyre kevesebb, de mindenki érzi a szíve mélyén, hogy a sorsa csak lélektársával együtt lehet teljes.

Forrás: Spirituális Ezoterika