Vasárnap vagy és hétfőn mondd el a vágyaidnak megfelelő imát, aminek végén mondj köszönetet!angelAkadályok leküzdése Mihállyal: Karcold a neved egy fehér gyertyába, gyújts meg, és mondd az imát:

„Téged szólítalak, hatalmas, védelmező angyal, akinek páncélja és kardja olyan fényesen ragyog, mint a Nap! Mihály arkangyal, vess véget minden akadálynak, ami elválaszt a célomtól Mondd meg, hogy mit tegyek azért, hogy tovább mehessek, áruld el nekem, mit rontok el! Kérlek, a Szentlélek erejével romboljátok le az összes előttem álló akadályt! Ne engedjétek, hogy a sötét erők vagy értetlenségem feltartóztasson. Kérlek, tisztítsátok meg előttem az utat!”

Megvilágosodás kérése Metatrontól: Gyújts egy lila gyertyát, tegyél ki egy fényképet magadról úgy, hogy a gyertya fénye ráessen, majd mondd el az imát:

„Megvilágosodás, minden volt, jelenlegi és jövőbeli dolog ismerője, minden tudás angyala, kérlek téged, hogy világosítsd meg az elmémet! Ha úgy ítéled helyesnek, akkor oszlasd el a ködöt, hagyd, hogy a Szentlélek útmutatást adjon és megvilágosodjam. Mutassátok meg a sorsomat, ébresszétek fel a lelkemet, tudatosítsátok bennem, hogy mi az, amit tennem kell, mert készen állok arra, hogy beteljesítsem a földi küldetésemet!”

Különleges erők kérése: Gyújts meg tizenhárom fehér gyertyát és mondd el az alábbi imát!

„Istenem, halld meg az imám, mert azt harsogja, hogy készen állok a szolgálatra, hogy többé ne csak magamról gondoskodjam, hanem a legjobb tudásom és képességeim szerint másoknak is segítsek.

Ha a Fiaddal úgy ítélitek meg, hogy rászolgáltam vagy jó szolgátok leszek, akkor ruházzatok fel a Szentlélek erejével, olyan erővel, amivel amíg élek, másokat szolgálhatok, hiszen tele vagyok szeretettel, tettvággyal, mert tenni akarok valamit ezért a nagy világért.”

A gyógyulás imája Rafaellel: Gyújts meg egy zöld gyertyát, majd tedd ki a saját, vagy annak az illetőnek a képét, akinek gyógyulást kérsz.

Most mondd el ezt az imád, ha a saját gyógyulásodat kéred:
„Pünkösd napja van, amikor a Szentlélek kiáradt. Kérlek Rafael, engedd, hogy hogy részesüljek a gyógyító erőből, ami megszüntetheti minden testi és lelki problémámat! Hagyj megtisztulni a szent tűz által, égesd ki belőlem a rosszat, a kórt, ami sújt!

Rafael és a tizenkét apostol leheljen rám gyógyító csókot, amitől ismét erős, egészséges lehetek, és újra teljes értékű emberként éljem az életemet!”

Ha valaki másnak kérnél segítséget, akkor ezt az imát mondd el:
„Pünkösd napja van, amikor kiáradt a Szentlélek. Engedd, hogy X (itt mondd el az illető nevét) részesüljön a gyógyító erőből, ami megszünteti minden testi és lelki baját. Engedd megtisztulni a szent tűz által, ami égesse ki belőle a rosszat, a kórt, ami X-et sújtja.

Rafael és a tizenkét apostol leheljen rá gyógyító csókot, amitől ismét erős, egészséges lehet, és újra teljes életet élhessen.”

Sötét erők eloszlatása Mihállyal: Gyújts meg tizenkét darab fehér gyertyát, tömjénnel füstölsz és elmondod az alábbi imát:

„Ezen a napon, amikor a Szentlélek kiárad, az otthonomba eljut a fény. Mihály arkangyal kérlek, vezesd el hozzám a Szentlelket, hogy együtt legyőzzük az engem fenyegető sötét árnyakat! Érzem, hogy a gonosz kezd eluralkodni az életemen, ezért könyörgöm hozzátok, hogy űzzétek messzire tőlem és az otthonomtól a sötét erőket! Minden lélek menjen békével, távozzon tőlem minden ártó erő és védjétek meg a lelkemet!”

Bűnbocsánat nyerése Zadkiellel: Karcold a neved egy lila gyertyába, majd gyújtsd meg és mondd el az imát:

„Az, ibolyaláng, a könyörület és a megbocsátás angyala, téged kérlek, a Szentlélek erejével segíts enyhíteni a terhemen! Ragyogj be engem a szerető fényeddel, hogy levehessem magamról a régóta cipelt bűnöm mázsás terhét!

Őszintén megbántam, amit tettem, és jóvá teszem, ha tudom. Nagyon sajnálom, hogy … (itt mondd el, amit tettél). Kérlek, bocsássatok meg nekem, és úgy én is megbocsátok saját magamnak, hogy soha többé ne legyen egyetlen álmatlan éjszakám, kínzó lelkiismeret-furdalásom se. Készen állok a tovább lépésre. Adjátok áldásotokat!”

(Forrás: noiportal.hu)