Meggyilkolt hercegek, királyok, és elítéltek szelleme bolyong a Tower, Eastern State Fegyház, és az Alcatraz falai között.
Vannak bűnök, amelyek alól a halál sem oldoz fel. Hiába hinnénk azt, hogy a bűnözők, miután itt hagyták a földi létet, a pokolban tovább bűnhődnek, mert sokan közülük itt rekednek. Ez főleg azokra az elítéltekre igaz, akiket a múltban kivégeztek. Mivel ez erőszakos halál, ezért nem csoda, hogy nem egy szellem még mindig egykori börtöne falai között bolyong.

Eastern State Fegyház: Az 1829-től 1971-ig működő intézmény a világ egyik leghíresebb szellembörtöne. Ide csak a legelvetemültebb bűnözőket zárták be, akiknek az élete igazi rémálommá változott. Az Eastern State Fegyház vezetői úgy gondolták, hogy a legjobb büntetés az, ha a rabokat egyenként egy-egy szűk cellába zárják. Ha pedig kivitték őket onnan, akkor a fejükre fekete csuklyát húztak.

De ez még korántsem minden! A foglyok nem beszélhettek, nem csaphattak zajt. Ha valamelyik rab meg merte szegni a szabályokat, akkor kegyetlen büntetés várt rá. Aki megtörte a csendet, arra a nyelvvágó várt. A szerkezet úgy működött, hogy a rabok nyelve alá egy pengét tettek, a kezeiket pedig vaslánccal kötözték össze a fejük fölött. Amikor foglyok megmozdultak, akkor a borotva belevágott a nyelvükbe, ami borzalmas fájdalmat okozott a szerencsétlennek.

Hasonlóan kemény büntetés volt az, amikor a rosszul viselkedő rabokat napokra hozzákötözték egy székhez, ezért a vér nem tudott rendesen áramlani a testükben, aminek a következménye legtöbbször az lett, hogy le kellett vágni a fegyencek valamelyik testrészét.
Máskor a falhoz kötözték a szabályszegőket, és hideg vízzel öntötték le őket, ami a hideg napokon a testükre fagyott. A kegyetlen büntetésekbe sokan belehaltak, míg mások megőrültek, vagy öngyilkosok lettek.

Ezek után nem csoda, hogy az intézményben nem nyugodhatnak a foglyok szellemei, amik éjszakánként jajveszékelnek, sikoltoznak, ezzel szívbajt hozva a közelben élőkre. Az Eastern State Fegyházba látogató turisták arról számoltak be, hogy az egykori rabok közül sokan még ma is a cellájukban kísértenek, és gyakran látni olyan árnyakat, amelyek az egyik cellából a másikba suhannak át.

Alcatraz: A San Francisco-öböl közepén, az Alcatraz-szigetre épített intézményt, eredetileg katonák használták. Később börtön lett, mert képtelenség volt megszökni onnan, éppen ezért őrizték itt a legkeményebb gengsztereket a két világháború között.

Itt töltötte a büntetését Al Capone, Robert Stroud, és George „Machine Gun” Kelly is. Habár az Alcatrazban nem végezték ki az elítélteket, mégis történtek erőszakos bűncselekmények. Nyolc esetben az egyik fegyenc ölte meg a másikat. Másik hat rab akkor halt meg, amikor meg akartak szökni, és lelőtték őket. Ketten szintén szökni akartak, de vízbe fulladtak, s tizenöt elítélt természetes halált halt.

Az Alcatraz 1963-ban zárt be. Ma múzeumként, és nemzeti emlékhelyként működik, ám ez nem zavarja a szellemeket, köztük Al Caponét, aki az utolsó börtönéveiben a bendzsóján játszott a zuhanyzóban. Az alkalmazottak, és látogatók az egykori zuhanyzó felől többször is hallották már a bendzsójátékot.

Az Alcatraz madarászaként elhíresült Robert Stroud, számlájára különböző erőszakos bűncselekményeket írtak. A madarász címet azért kapta, mert két könyvet is írt a kanárikról, a börtönben pedig madarakat tarthatott, mert a vezetőség azt hitte, hogy majd ettől megjavul.

A rab azonban ezt arra használta fel, hogy kijátssza a szabályokat, és a madarak kalitkájába különböző engedély nélküli tárgyat rejtett el. Stroud 1959-ben halt meg a börtönkórházban. A szelleme még mindig felbukkan a volt cellájában.

Az egykori börtönben a 14D cellában is láttak már szellemet, és a folyosókon is szembetalálkozhatunk egy fogoly szellemével, akit agyonlőttek, mert szökni próbált. Állítólag a lövések zaját is lehet hallani.

Londoni Tower: Jól ismerjük a Véres Torony történetét, amit 1078-ban kezdtek el építeni, és csak a XIII. századra készült el. Habár a várkastélynak sok feladata volt, mégis csak arra emlékszünk, hogy itt kínozták a foglyokat, akik közül sokat kivégeztek, míg mások igazságtalanul tengették a Towerben az életüket.

A Tower falai között senkit sem végeztek ki az alsóbb osztályokból, mert őket a városban ölték meg, míg a nemesek életének, a nyilvánosság kizárásával, a börtönben vetettek véget. A kivégzés viszont nem járt mindig sikerrel, ezért sok elítélt kínok között halt meg. Az elhunyt rabok fejét a haláluk után karóra tűzték, és kitették a vár falára.

Mindennek az eredménye az lett, hogy a Tower az egyik legkísértetiesebb börtön a világon. A szemtanúk látták a vesztőhelyén Boleyn Anna szellemét, aki fej nélküli test képében jelenik meg, és a levágott fejét a hóna alatt tartja. VIII. Henrik és I. Erzsébet szelleme is felbukkan időnként, ahogy III. Richárd unokaöccseinek árnya is megjelenik.

(Forrás: life.hu)