Joseph Atwill Biblia-kutató, fikciónak állítja be a Megváltó történetét az új könyvében.
Leesett az álla a hívőknek, az ateisták pedig elégedetten dőltek hátra, amikor a vitatott hírű, Joseph Atwill új könyvét a kezükbe vették. A „A császár messiása: Római konspiráció találta ki Jézust” című műben nagyon kényes talajra merészkedett az író.

A Biblia-kutató ugyanis kijelentette, hogy megdönthetetlen bizonyítékokat találta arra, hogy az Újszövetségben megírt Megváltó története valójában fikció, és a római arisztokraták ötölték ki azért, hogy ezzel a mesével megfékezzék a lázadókat.

Atwill egy holborni vallástörténeti konferencián számolt be az elméletéről, amely szerint a kereszténység nem azért jött létre, hogy egy új vallás legyen, hanem teljesen más célja volt azzal annak, aki kitalálta. A Biblia-kutató azt is elmondta, hogy az Újszövetséget, az I. században élt, római elit komponálta meg, tehát Jézus Krisztus karakterét, és történetét is ők találták ki.

A kutató véleménye szerint a lázadók tűkön ülve várták a Római Birodalomban, hogy végre eljöjjön hozzájuk a „harcos Megváltó”. Ez a várakozás akkoriban hatalmas, és állandó problémát jelentett a római elit számára. A rómaiak már minden eszközüket bevetették, hogy megfékezzék a zsidókat, ám azok nem nyugodtak. Ezt unta meg az arisztokrácia, és a pszichológiai hadviseléshez nyúltak. Ennek eredményeképpen született meg a „békés Megváltó”.

Atwill arról is beszélt, hogy a rómaiak azt akarták elérni a rivális hitvilág megteremtésével, hogy a zsidók befejezzék a lázadást. Ez meg is történt, hiszen a nyílt hadviselést, a „fordítsd oda a másik orcádat”, és az „adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istenné”, a jézusi tanítás váltotta fel.

A Biblia-kutató azután beszélt az elméletéről, miután részletesen áttanulmányozta az Újszövetséget és Josephus Flavius „A zsidó háború” című művét. Atwill a munkája során rájött, hogy párhuzamosság fedezhető fel a két mű között.

Atwill úgy gondolja, hogy rengeteg kutató nem jött rá arra, hogy Jézus szolgálatának helyszínei és az események egymás után következése egy az egyben ugyanaz, mint Titus katonai hadjáratáé Josephus művében. Atwill a blogján részletesen leírta, hogy a római elit azért nem volt túl kreatív, mert Jézus történetének nagy része a császár életrajza alapján készült.

(Forrás: hjb.hu)