A Bibliában, de más ősi iratokban is szerepelnek olyan emberek, akik irreális kort éltek meg.Cuie WenzeA XXI. században az ember örül, ha a 80. életévét betölti, ha pedig valaki még a 120. születésnapját is élve ünnepli, akkor az már világrekordnak számít. Ennek tudatában nem csoda, ha nehezen hisszük el, hogy a múltban voltak, akik több száz, akár ezer évet éltek.

Ilyen emberek nem kizárólag a Bibliában szerepelnek, ha több kultúra, ősi irat is megemlékezik a hihetetlenül idős személyekről. A tudósok, kutatók évek óta próbálják megfejteni, hogy vajon félrefordítás miatt jöttek-e ki az irreális számok, esetleg matematikai képlettel rejtették el az írók az igazi életkort, vagy valami másról van szó.

A titok felderítése közben több elmélet is napvilágot látott. Az egyik az, hogy az ókori Közel-Kelet időszámításában nem a Napot vették alapul, hanem a Hold pálya körüli útját, ami 28 nap, tehát ez alapján eltelhetett több száz év.

Ezzel a feltételezéssel az a probléma, hogy így Ádám 930 éve, 77 esztendő, ami hihető életkor, de az elmélet alapján 11 évesnek kellett lennie, amikor megszületett a fia, Énokh. Amikor pedig az ő fia, Matuzsálem jött a világra, akkor Énókh 5 éves lett volna.

Ehhez hasonló ellentmondással kerülünk szembe akkor is, ha a számokat nem a szoláris pályákhoz kötjük, hanem az évszakokhoz. Emellett az az elképzelés se állja meg a helyét, hogy az ókori szerzők valamilyen szabályszerű módszert alkalmaztak a tényleges életkorok megmásítására.

A Teremtés Könyvében és a 4000 éves Sumer királyok listáján olyan emberekkel találkozhatunk, akik között akad, akiről azt állítják, hogy 30.000 évig uralkodott. Ebben az esetben az elemzők felfedeztek egyfajta szabályszerűséget, ugyanis szerintük négyzetszámokról van szó.

A szakértők teóriája az, hogy a 60 többszöröseit használták a múltban ahhoz, hogy kijöjjenek ezek az számok. Így például a 900 a 30 négyzeteként, a 625 a 25 négyzeteként és a 400 a 20 négyzeteként.

Érdekes, hogy a Biblia és a Sumer királyok listája is különbséget tesz az özönvíz előtti és utáni uralkodók között, akiknek életkora mind a két forrásban csökken. Akik az özönvíz előtt voltak hatalmon, azoknak az életkora sokkal több, mint a katasztrófa utáni uralkodóké, pedig még akkor is közel 1000 éves élettartamról van szó. Bibliában a generációk életkora fokozatosan csökken. Ádám 930 éve után Noé „csak” 500 esztendőt élt, míg Ábrahámnak 175 év adatott meg.old-people-get-ms-400x400Nem a Biblia azonban az egyetlen dokumentum, ami több száz éves emberekről tesz említést, ugyanis az ókori Kínából is származnak ilyen hihetetlen adatok. A Han dinasztiából Cuie Wenze gyógyító 300 éves volt, míg Hui Zhao, a magas rangú taoista szerzetes mester 290 esztendőt élt meg.

Lao ce állítólag 160 évesen hagyta itt a földi létet. Lo Mingshan, a modern idők orvosának 124 esztendő jutott. Dr. Hou akupunktőr véleménye az, hogy a hosszú élet titka a tápláló életmód, ami azt jelenti, hogy fizikai, lelki és szellemi téren is jól tápláltnak kell lennünk.

Napjainkban nem egyszer találkozunk olyan hírekkel, amelyek arról szólnak, hogy valaki akár 150 éves is lehet, de ezek az információk gyakran olyan vidéki közösségekből származnak, ahol hiányos a dokumentáció.

A nepáli Bir Narayan Chaudhary azt állította 1996-ban, hogy ő a világon a legöregebb dokumentált ember az elmúlt 20 évben. Neki nem kellett papírokkal bizonyítania az igazát, mert Tharu öregjei emlékeztek arra, hogy gyerekkorukban Chaudhary már felnőttként az első nepáli felmérés dolgozója volt. Mivel ez egy felelősségteljes munka, ezért Chaudhary biztos, hogy már betöltötte a 21. életévét 1888-ban, ám saját bevallása szerint, 33 éves volt.

A tudósok két megoldás közül választhatnak, ha rá akarnak jönni a több száz éves emberek titkára. Az egyik, hogy elfogadják az ősi feljegyzéseket és hisznek a falvak emlékezetének. A másik, hogy félrefordításnak, szimbolikának értelmezik a hihetetlen életkorokat.

(Forrás: noiportal.hu)