Nem az intelligenciától, hanem a társas készségektől függ, hogy mennyire tudunk jól dolgozni másokkal.workEgy friss tanulmányban a kutatók arra a kérdésre keresték a választ, hogy egy munkacsoport teljesítménye vajon attól függ-e, hogy a tagoknak milyen az intelligenciája, vagy inkább az befolyásolja a közös munkát, hogy a résztvevők között milyen az interakció minősége.

A kutatás eredményéből kiderült, hogy a csoport kollektív intelligenciája, vagyis az, hogy együtt mennyire hatékonyan oldották meg a munkát, attól függött, hogy a tagok mennyire tudtak egymásra hangolódni, és odafigyelni a többiekre.

Annál a csoportnál, ahol megvolt a tagok közötti kommunikáció, megfigyelhető volt, hogy a résztvevők egyenlőbb mértékben vették ki a részüket a feladatból, míg azok a csoportok, ahol ez a kommunikáció hiányzott, és egy-két tag dominált, ott a résztvevők nem figyeltek egymásra. Ebből következik, hogy az csapat teljesített jobban, ahol a tagok egymásra tudtak hangolódni.

A kutatás tehát világossá tette, hogy amikor csapatban dolgozunk, az eredmény pedig számít, akkor jobban tesszük, ha nem próbáljuk meg fitogtatni a tudásunkat, hanem odafigyelünk a társainkra, akiket tekintsünk egyenlő félnek, mert így jobb lesz a közös munka és az eredmény.

(Forrás: divany.hu)